środa, 17 kwietnia 2024r.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2 marca 2023

przez  Łukasz Kucharski

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego Wójt Gminy Sulmierzyce zwraca się z prośbą o wypełnianie zgłoszeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczani ścieków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 roku.

Druk zgłoszenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach (pok. 24) oraz kliknij TUTAJ.

Zgłoszenia można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce przy ulicy Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, za pośrednictwem poczty lub przesyłać na adres mailowy: ug@sulmierzyce.eu

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie art. 6 ust.1, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym od dnia 03.04.2023 roku na oczyszczalniach w Sulmierzycach i Bogumiłowicach będą przyjmowane nieczystości ciekłe tylko od przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie,
a następnie poinformować o tym Urząd Gminy w Sulmierzycach poprzez ponowne złożenie zgłoszenia w terminie 14 dni.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających ważne na dzień 02.03.2023 roku zezwolenie Wójta Gminy Sulmierzyce na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

Lp. Nazwa firmy Adres Nr decyzji Numer kontaktowy
1. „MOTOHOUSE” Karol Pelczar ul. Czapliniecka 67,
97-400 Bełchatów
IZP.6233.2.1.2017.PD
z dnia 03.08.2017 r.
509 501 021
2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa
IZP.6233.2.1.2020.PD
z dnia 30.12.2020 r.
804 204 204
3. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 32, 03-226 Warszawa IN.6233.2.1.2022.PD
z dnia 28.03.2022 r.Opróżnianie tylko zbiorników mobilnych
800 000 800

W przypadku zmiany listy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych informacja ta zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sulmierzycach https://sulmierzyce.info/.

Ostatnia zmiana: 2 marca 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close