piątek, 15 października 2021r.

Informacja

18 czerwca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Sulmierzyce kwotę w wysokości 26.162,00 zł netto dofinansowania do zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce wyłoniona została firma REVOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Senatorska 21 lok. 30-31, 93-192 Łódź, proponująca kwotę za wykonanie całości zadania  29.069,62 zł netto. Zadanie obejmuje demontaż, zabezpieczenie, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpadów do transportu, uporządkowania miejsca, z którego odebrano odpad, transportu odpadu na składowisko oraz sporządzenia dla każdej posesji odrębnie pisemnego protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest. Na potwierdzenie prawidłowości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymaga się złożenia oryginału Karty przekazania odpadu, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz dokumentacji fotograficznej.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Ostatnia zmiana: 18 czerwca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij