poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Informacja

29 listopada 2018

przez  Paulina Telenga

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Sulmierzyce kwotę w wysokości 53.940,00 zł brutto dofinansowania do zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce wyłoniona została firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m.8, 91-498 Łódź, proponując kwotę za wykonanie całości zadania  56.981,19 zł brutto.

Zadanie obejmowało demontaż, zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie dla każdej posesji odrębnie pisemnego protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest, przygotowanie odpadów do transportu, uporządkowanie miejsca, z którego odebrano odpad, transport odpadu na składowisko. Na potwierdzenie prawidłowości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymogiem było złożenie oryginału Karty przekazania odpadu, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz dokumentacji fotograficznej.

Ostatnia zmiana: 29 listopada 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close