wtorek, 23 lipca 2024r.

Informacja

16 sierpnia 2019

przez  Paulina Telenga

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Sulmierzyce kwotę w wysokości 32.015,00 zł netto dofinansowania do zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce wyłoniona została firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młynarska 15, 02-674 Warszawa, proponująca kwotę za wykonanie całości zadania  35.572,50 zł netto.

Zadanie obejmuje demontaż, zabezpieczenie, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpadów do transportu, uporządkowania miejsca, z którego odebrano odpad, transportu odpadu na składowisko oraz sporządzenia dla każdej posesji odrębnie pisemnego protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest. Na potwierdzenie prawidłowości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymaga się złożenia oryginału Karty przekazania odpadu, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz dokumentacji fotograficznej.

Ostatnia zmiana: 16 sierpnia 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close