niedziela, 14 lipca 2024r.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

22 listopada 2016

przez  admin

DALSZE INFORMACJE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, przypominamy hodowcom trzody chlewnej, iż od dnia 4 listopada 2016 r. mają obowiązek zaopatrzenia wszystkich przesyłek świń w świadectwo zdrowia.

Na terenie całej Polski każda świnia trafiająca również do uboju musi posiadać świadectwo zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami, hodowca jest zobowiązany do powiadomienia lekarza weterynarii o chęci sprzedaży sztuk, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, tym samym lekarz weterynarii przeprowadzi badanie kliniczne, zweryfikuje oznakowanie i wystawi świadectwo zdrowia dla badanej grupy zwierząt. Świadectwo zdrowia dotyczy każdej partii zwierząt, która zostanie przemieszczona do rzeźni czy innej hodowli. Opłata za badanie kliniczne przeprowadzone na terenie gospodarstwa i wystawienie świadectwa zdrowia związane jest również z koniecznością dojazdu do hodowcy przez lekarza weterynarii. Opłaty za ww. czynności pobiera się od posiadacza zwierzęcia. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Wysokość opłat za wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną czynności — jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wysokość opłat za czynności wymienione w poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty dojazdu do miejsca wykonania czynności, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

Załącznik 1

Poz. 3 brzmi: przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

Świń:

a) do 10 sztuk zwierząt – 10,00 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 1,00 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 0,50 zł

+ koszty dojazdu (stawka za 1 km = 0,8358 zł).

W celu uzyskania świadectwa zdrowia przez hodowców na terenie gminy Sulmierzyce należy zgłosić się do urzędowego lekarza weterynarii:

1. Lek. wet. Piotr Gwoździk, tel. 509 104 927

2. Lek. wet. Kazimierz Gwoździk, tel. 509 798 230.

Ostatnia zmiana: 22 listopada 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close