piątek, 21 stycznia 2022r.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

22 listopada 2016

przez  admin

DALSZE INFORMACJE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, przypominamy hodowcom trzody chlewnej, iż od dnia 4 listopada 2016 r. mają obowiązek zaopatrzenia wszystkich przesyłek świń w świadectwo zdrowia.

Na terenie całej Polski każda świnia trafiająca również do uboju musi posiadać świadectwo zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami, hodowca jest zobowiązany do powiadomienia lekarza weterynarii o chęci sprzedaży sztuk, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, tym samym lekarz weterynarii przeprowadzi badanie kliniczne, zweryfikuje oznakowanie i wystawi świadectwo zdrowia dla badanej grupy zwierząt. Świadectwo zdrowia dotyczy każdej partii zwierząt, która zostanie przemieszczona do rzeźni czy innej hodowli. Opłata za badanie kliniczne przeprowadzone na terenie gospodarstwa i wystawienie świadectwa zdrowia związane jest również z koniecznością dojazdu do hodowcy przez lekarza weterynarii. Opłaty za ww. czynności pobiera się od posiadacza zwierzęcia. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Wysokość opłat za wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną czynności — jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wysokość opłat za czynności wymienione w poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty dojazdu do miejsca wykonania czynności, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

Załącznik 1

Poz. 3 brzmi: przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

Świń:

a) do 10 sztuk zwierząt – 10,00 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 1,00 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę – 0,50 zł

+ koszty dojazdu (stawka za 1 km = 0,8358 zł).

W celu uzyskania świadectwa zdrowia przez hodowców na terenie gminy Sulmierzyce należy zgłosić się do urzędowego lekarza weterynarii:

1. Lek. wet. Piotr Gwoździk, tel. 509 104 927

2. Lek. wet. Kazimierz Gwoździk, tel. 509 798 230.

Ostatnia zmiana: 22 listopada 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij