środa, 17 kwietnia 2024r.

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

21 lipca 2023

przez  Łukasz Kucharski

W związku z wystąpieniem strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą informujemy, że poszkodowani rolnicy będą mogli składać wnioski o szacowanie strat w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach. Wskazujemy, iż szacunek nie jest możliwy po zbiorze rośliny w plonie głównym.

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości informacje z pisma Wojewody Łódzkiego w sprawie szacowania strat przez komisje gminne oraz związane z tym wskazówki dla rolników:

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, oczekując na wytyczne dla gminnych komisji szacujących straty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuję, iż:

  1. zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat ( w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30),
  2. raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.
  3. raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie według zapewnień z MRiRW nastąpi w sierpniu 2023 r.
  4. pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja nie może odmówić rolnikom szacowania strat ze względu na konieczność dokonania zbiorów. Szacunek jest niemożliwy po sprzęcie rośliny w plonie głównym.
  5. nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o niezwłoczne przeprowadzenie przez gminne komisje odpowiednich szacunków strat u rolników, którzy wystąpią z wnioskiem o przeprowadzenie takiej procedury. Mając świadomość, iż na chwilę obecną brak jest wzorów dokumentów opracowanych dla potrzeb szacunku strat spowodowanych suszą, rekomenduję aby gminne komisje wykorzystały wzory dokumentów, które zostały opracowane na rok 2023 do szacowania strat spowodowanych innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Druki dokumentów dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”,
  2. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku),
  3. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie ww. dokumentów gminna komisja będzie mogła przeprowadzić lustrację w terenie oraz (zgodnie z roboczym wzorem Raportu z materiałów z MRiRW) wprowadzić dane do Raportu w aplikacji dedykowanej dla komisji gminnych.

 

Do pobrania:

Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie szacowania strat suszowych (pdf)

Ostatnia zmiana: 24 lipca 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close