sobota, 20 kwietnia 2024r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca obowiązku usuwania śniegu

15 stycznia 2021

przez  Łukasz Kucharski

W związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem przypominamy o obowiązku usuwania jego nadmiaru z dachu budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki utrzymania obiektów w ww. zakresie regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do zadań właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pamiętajmy, że zalegający na chodnikach śnieg bądź lód niosą za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia osób z nich korzystających.

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko karami grzywny, ale przede wszystkim może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zalewaniem.

Ostatnia zmiana: 15 stycznia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close