poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości i mieszkańców Dworszowic Pakoszowych

9 grudnia 2021

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców Dworszowic Pakoszowych, że od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nazwy ulic. Podstawę prawną nadania nazw ulic w miejscowości Dworszowice Pakoszowe stanowi Uchwała Nr XXXIX/268/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, która wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o nadaniu numeru.

  • W związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy oraz paszportów. Z dowodem rejestracyjnym należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane dokonać aktualizacji danych w Urzędzie Skarbowym przy składaniu kolejnego zeznania podatkowego PIT. Można to również zrobić wcześniej, składając formularz aktualizacyjny ZAP3(5).
  • Przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą) ma obowiązek zaktualizować adres poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Skarbowym lub w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach. Informacja ta jest przekazywana odpowiednio do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS. Jeżeli podatnik rozlicza się przy pomocy NIP w Urzędzie Skarbowym również powinien zaktualizować swoje dane.
  • Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić zmianę danych adresowych w ZUS – Oddział w Pajęcznie.
  • O zmianie adresu należy powiadomić instytucje takie jak: banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne. Należy to zrobić poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza – w formie pisemnej.
  • Urząd Gminy w Sulmierzycach naniesie zmiany adresów z urzędu, w szczególności w zakresie podatków i opłat za wywóz śmieci.

Uchwała Rady Gminy Sulmierzyce Nr XXXIX/268/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dworszowice Pakoszowe dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij tutaj

 

Do pobrania:

Wniosek o zmianę adresu (pdf)

Wniosek o zmianę adresu (do edycji docx)

CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (pdf)

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (pdf)

ZUS Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych-adresowych (pdf)

Ostatnia zmiana: 9 grudnia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij