poniedziałek, 16 maja 2022r.

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na budowę żłobka

5 października 2020

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek informuje, iż złożony przez Gminę Sulmierzyce w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka nisko emisyjna, Działanie IV.3  Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projekt pn. „Budowa żłobka w technologii pasywnej w miejscowości Sulmierzyce” w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 65,22% liczby punktów.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 997/20 z dnia 29 września 2020 roku wyłonił w/w projekt do dofinansowania.

W ramach pozyskanego dofinansowania zostanie wybudowany budynek parterowy o powierzchni zabudowy 713,52 m2.

Budynek zostanie zaprojektowany dla 72 dzieci, 4 grupy maluchów po około 18 dzieci każda (15 dla dzieci w wieku do 0-1 lat). Projektowany żłobek będzie dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem: 5.502.765,72 zł

Wartość dofinansowania: 3.226.691,09 zł

Planowany okres zakończenia realizacji projektu to 30.12.2022 r.

Wskaźnik produktu: 1 budynek uwzględniający standardy budownictwa pasywnego.

Wskaźnik rezultatu: Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) o wartości 34,92 tony równoważnika CO2/rok.

Ostatnia zmiana: 5 października 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij