środa, 12 czerwca 2024r.

Informacja dotycząca możliwości zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób z ograniczoną mobilnością

15 stycznia 2021

przez  Łukasz Kucharski

W związku z realizacją  Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Co-V2 oraz Decyzją Wojewody Łódzkiego nr PNIK.6333.1.2022 z dnia 12.01.2021 r. informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tego miejsca.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Informacje oraz potrzeby w ww. zakresie mogą Państwo zgłaszać pod numerem telefonu 44 684 60 56 wew. 125 w godzinach pracy urzędu, tj. 9-17 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek-piątek).

 

Do pobrania:

Decyzja Wojewody Łódzkiego nr PNIK.6333.1.2022 z dnia 12.01.2021 r.

Klauzula informacyjna RODO:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Administrator, dane kontaktowe Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta, kontakt:

1) poprzez adres poczty elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl

2) telefonicznie: (44) 684 60 56

3) osobiście lub pisemnie: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Inspektor Ochrony Danych W Gminie Sulmierzyce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

1) za pomocą poczty elektronicznej:  iod@sulmierzyce.eu

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Gminę w celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lig. g) RODO w szczególności zadań wynikających z:

· Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

· Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

1) Przewoźnicy;

2) Jednostki organizacyjne ochotniczej straży pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej.

Prawa osoby, której dane  dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnia zmiana: 19 stycznia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close