poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Informacja nt. Programu usuwania azbestu

11 sierpnia 2015

przez  admin

INFORMACJA DOT. PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.

W pierwszej kolejności winni zgłaszać się mieszkańcy, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych i posiadają zmagazynowane na swojej posesji pokrycie z płyt azbestowych oraz mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić pokrycie dachu do września 2015 r.

Do wniosku niezbędne będą:

  1. Decyzja na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dokonać należy w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa),
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dostępne w urzędzie).
  3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością.
  4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie wyrobów zawierających azbest (dostępne w urzędzie).
  5. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków (dostępne w urzędzie).
  6. Zobowiązanie do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz firmie działającej na zlecenie Urzędu Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac (dostępne w urzędzie).

Jednocześnie informuje się mieszkańców, którzy dokonali wymiany pokrycia dachu, że wymiana pokrycia dachu zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wymagała zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Ponadto informuje się wszystkich mieszkańców, że wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) winna być zgłoszona w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój 16 lub pod nr tel. 44/684-60-56 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, celem aktualizacji bazy azbestowej.

Ostatnia zmiana: 11 sierpnia 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close