poniedziałek, 16 maja 2022r.

Informacja nt. Programu usuwania azbestu

11 sierpnia 2015

przez  admin

INFORMACJA DOT. PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.

W pierwszej kolejności winni zgłaszać się mieszkańcy, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych i posiadają zmagazynowane na swojej posesji pokrycie z płyt azbestowych oraz mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić pokrycie dachu do września 2015 r.

Do wniosku niezbędne będą:

  1. Decyzja na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dokonać należy w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa),
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dostępne w urzędzie).
  3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością.
  4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie wyrobów zawierających azbest (dostępne w urzędzie).
  5. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków (dostępne w urzędzie).
  6. Zobowiązanie do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz firmie działającej na zlecenie Urzędu Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac (dostępne w urzędzie).

Jednocześnie informuje się mieszkańców, którzy dokonali wymiany pokrycia dachu, że wymiana pokrycia dachu zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wymagała zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Ponadto informuje się wszystkich mieszkańców, że wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) winna być zgłoszona w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój 16 lub pod nr tel. 44/684-60-56 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, celem aktualizacji bazy azbestowej.

Ostatnia zmiana: 11 sierpnia 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij