sobota, 27 lutego 2021r.

Informacja o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

17 sierpnia 2015

przez  admin

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

Informujemy, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku dla Gminy Sulmierzyce.


Mieszkańcy mogą sprawdzać sporządzone spisy osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym od 17 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach od 7:30 do 15:30 wtorek-piątek, poniedziałek od 9:00 do 17:00 na pisemny wniosek złożony osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4.

W spisach osób uprawnionych do udziału w referendum zostały umieszczone osoby zameldowane na pobyt stały oraz osoby wpisane do rejestru wyborców na wniosek.


Osoby uprawnione do udziału w referendum stale zamieszkujące na terenie naszej gminy bez zameldowania na pobyt stały lub przebywające czasowo w okresie obejmującym dzień referendum, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu na terenie gminy mogą składać wniosek o dopisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2015 roku.

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą głosować na wniosek w wybranym obwodzie głosowania, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek składa się w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2015 roku.

W gminie zostały przystosowane lokale dla potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum w niżej wymienionych obwodach głosowania:

– Nr 4 w Sulmierzycach;

– Nr 5 w Chorzenicach.


Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2015 roku.


Każda osoba uprawniona do udziału w referendum ogólnokrajowym ujęta w rejestrze wyborców jest uprawniona do głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum ogólnokrajowym najpóźniej do 24 sierpnia 2015 roku.


Osoby uprawnione do udziału w referendum zmieniające miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymają na wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania uprawniające do udziału w głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Zaświadczenia będą wydawane do dnia 4 września 2015 roku.


Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie, pod numerem telefonu 44/6846054 wew. 116.


Do pobrania:

Informacja o sporządzeniu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum (pdf)


Ostatnia zmiana: 17 sierpnia 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij