wtorek, 21 września 2021r.

Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

27 marca 2020

przez  Łukasz Kucharski

Urząd Gminy w Sulmierzycach uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 10 kwietnia 2020 r. 

Do zgłoszenia kandydatów uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez nich osoby, bądź samodzielnie każdy wyborca ujęty w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzenia losowania określa Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona Uchwałą nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020r.

Uchwały dostępne pod linkiami:

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 i działaniami zapobiegawczymi podjętymi przez Urząd Gminy wskazanymi w Zarządzeniu Nr 13/2020 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2020 r.  zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać wyłącznie drogą pocztową, drogą mailową na adres: wybory2020@sulmierzyce.eu lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP /sx1yi910cs/skrytka.

Dodatkowo Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

W przypadku wątpliwości informacje można uzyskać pod numerem:

Tel. 884  903 572 – Urzędnik Wyborczy Gminy Sulmierzyce – Marta Gniecioszek

Tel. 667 296 458  –  Pracownik Urzędu Gminy Sulmierzyce – Gabriela Brzeszczyńska

 

Do pobrania:

wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dokonanego przez komitet wyborczy (pdf)

wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dla osób zgłaszających się samodzielnie (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 3 kwietnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij