wtorek, 18 stycznia 2022r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw

21 marca 2019

przez  Paulina Telenga

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw przeprowadzono zgodnie z uchwałą nr  VIII/47/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulmierzyce (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 182, poz.1853) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce nr 4/2019   z dnia 9 stycznia 2019 r.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami gminy Sulmierzyce było uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących treści projektów statutów sołectw w gminie Sulmierzyce.

Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, przyjmowania uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do zarządzenia Wójta .

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z zarządzeniem nr 4/2019 Wójta Gminy Sulmierzyce i treścią projektów statutów sołectw zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulmierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulmierzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 16 stycznia do 21 lutego 2019 r.

We wszystkich sołectwach do dnia 21 lutego 2019 r. odbyły się zebrania sołeckie. Pozytywną opinię o projektach statutów podjęło 14 sołectw.

W wyznaczonym terminie złożono 1 formularz z uwagą do projektu statutów polegającą na umieszczeniu w §5 ust. 2 statutu zapisu, że w skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys jako przewodniczący.  Zapis ten ma na celu sformalizowanie zasad, które w sołectwach gminy Sulmierzyce są praktykowane od wielu lat.

Powyższy wniosek zostanie przekazany Radzie Gminy Sulmierzyce.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij TUTAJ

 

Ostatnia zmiana: 21 marca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij