poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw

21 marca 2019

przez  Paulina Telenga

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw przeprowadzono zgodnie z uchwałą nr  VIII/47/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulmierzyce (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 182, poz.1853) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce nr 4/2019   z dnia 9 stycznia 2019 r.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami gminy Sulmierzyce było uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących treści projektów statutów sołectw w gminie Sulmierzyce.

Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, przyjmowania uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do zarządzenia Wójta .

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z zarządzeniem nr 4/2019 Wójta Gminy Sulmierzyce i treścią projektów statutów sołectw zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulmierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulmierzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 16 stycznia do 21 lutego 2019 r.

We wszystkich sołectwach do dnia 21 lutego 2019 r. odbyły się zebrania sołeckie. Pozytywną opinię o projektach statutów podjęło 14 sołectw.

W wyznaczonym terminie złożono 1 formularz z uwagą do projektu statutów polegającą na umieszczeniu w §5 ust. 2 statutu zapisu, że w skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys jako przewodniczący.  Zapis ten ma na celu sformalizowanie zasad, które w sołectwach gminy Sulmierzyce są praktykowane od wielu lat.

Powyższy wniosek zostanie przekazany Radzie Gminy Sulmierzyce.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij TUTAJ

 

Ostatnia zmiana: 21 marca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close