niedziela, 23 czerwca 2024r.

Informacja w sprawie przeprowadzenia deratyzacji

24 kwietnia 2024

przez  Łukasz Kucharski

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Na terenie gminy Sulmierzyce obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

Deratyzację, należy przeprowadzać w terminach: od dnia 1 maja do dnia 15 maja oraz od dnia 1 października do 15 października.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację uprasza się właścicieli nieruchomości, o niezwłoczne przeprowadzenie deratyzacji w podanych wyżej terminach.

Wykonanie deratyzacji zapobiegnie rozprzestrzenianiu się gryzoni. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

Dokument potwierdzający przeprowadzona deratyzację należy zachować w celu weryfikacji wywiązania się z ustawowego obowiązku przez Urząd Gminy w Sulmierzycach. Dokumentem potwierdzającym może być paragon zakupu środka deratyzacyjnego wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc z rozłożonym środkiem lub rachunek/faktura z firmy przeprowadzającej deratyzację.

 

W załączeniu przedstawiamy wytyczne dotyczące prawidłowego przeprowadzenia deratyzacji.

Wytyczne dotyczące prawidłowego przeprowadzania deratyzacji:

  1. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
  2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
  • dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach,
  • usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
  1. Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, osłonach śmietnikowych, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych, zwłaszcza w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania itp. W miejscach wyłożenia preparatów umieścić napis ostrzegawczy o treści:

„UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

Na informacji powinna zostać zamieszczona data przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji napisy ostrzegawcze należy usunąć.

  1. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków.
  2. W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.
  3. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, która musi być dołączona do preparatu.
  4. Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Ostatnia zmiana: 24 kwietnia 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close