poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia obowiązków niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg

18 stycznia 2019

przez  Łukasz Kucharski

Szanowni Państwo,

w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obfitującymi w ekstremalne warunki pogodowe, od śnieżyc i ostrego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, mając na uwadze szeroko pojętą dbałością o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wykonania obowiązków  niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

Wobec faktu, iż okresowo opady śniegu bywają intensywne, pragnę przypomnieć, że odśnieżanie stanowi jedno z podstawowych obowiązków w czasie zimy.

Bezwzględnie należy mieć na uwadze fakt, iż ciężar śniegu zalegającego na dachu ulega zmianom.  Dachy winny spełniać odpowiednie normy obciążeniowe, które zgodnie z odpowiednimi obliczeniami branymi pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji dachów budynków są dobierane do danego typu dachu, miejsca jego położenia w terenie, a także innych czynników.

Odśnieżanie śniegu z dachów jest również obowiązkiem dla właścicieli i zarządców budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych.

Podstawą prawną określającą zakres obowiązków właścicieli nieruchomości są ustawa z 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. oraz przepisy Kodeksu cywilnego, które pośrednio również nakładają na właścicieli obowiązek dbałości o ich posesje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiektach budowlanych, a także wokół nich. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. To na właściciela posesji przylegającej bezpośrednio do chodników przepisy nakładają obowiązek jego uporządkowania.

Realizując powyższej wskazane obowiązki, należy mieć na względzie, że usuwanego z dachu śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię, albowiem taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Niezwykle istotnym zadaniem właścicieli i zarządców nieruchomości jest również co roczne sprawdzenie stanu technicznego obiektów, o którym mowa w art. 62. ust. 1 Prawa budowlanego poprzez poddanie kontroli  okresowej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Łączę wyrazy szacunku i poważania.

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Zbigniew Rau

Ostatnia zmiana: 18 stycznia 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close