piątek, 21 stycznia 2022r.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

8 września 2011

przez  admin

Informacja o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

Niepełnosprawny wyborca, mieszkaniec gminy Sulmierzyce posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Wójta Gminy Sulmierzyce najpóźniej do poniedziałku 19 września 2011 r.

 

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż w poniedziałek 3 października 2011 r., otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

–    koperta zwrotna,

–    karty do głosowania,

–    koperta na karty do głosowania,

–    oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

–    instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż 7 października 2011 r.

Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.

Ostatnia zmiana: 8 września 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij