środa, 22 maja 2024r.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

8 września 2011

przez  admin

Informacja o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

Niepełnosprawny wyborca, mieszkaniec gminy Sulmierzyce posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Wójta Gminy Sulmierzyce najpóźniej do poniedziałku 19 września 2011 r.

 

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż w poniedziałek 3 października 2011 r., otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

–    koperta zwrotna,

–    karty do głosowania,

–    koperta na karty do głosowania,

–    oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

–    instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż 7 października 2011 r.

Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.

Ostatnia zmiana: 8 września 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close