poniedziałek, 15 kwietnia 2024r.

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w Wieluniu

23 września 2019

przez  Łukasz Kucharski

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił się z prośbą o pomoc w upowszechnianiu istotnych informacji, w związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) już blisko granicy województwa łódzkiego i wyznaczenia na terenie części naszego województwa stref wynikających ze zwalczania choroby.

Wprawdzie źródłem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynika z zaniedbań bądź braku wyobraźni czy świadomości ludzi. Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stad świń odbywa się z udziałem człowieka (przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnie ze stad o nieuznanym statusie, środki transportu, mięso i produkty mięsne pozyskane od chorych zwierząt, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików). Konsekwencje wystąpienia choroby wykraczają daleko poza zakażone ASF gospodarstwo. Wprowadzone zostają natychmiast rygory związane ze zwalczaniem choroby obejmujące likwidację ogniska oraz badania wszystkich stad świń w promieniu 10 km. Zaistnieją znaczące ograniczenia funkcjonowania podmiotów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa. Pojawią się trudności ze zbytem zwierząt dla wszystkich gospodarstw. Wprowadzenie stref wynikających z przepisów Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi konsekwencjami będzie utrzymywane co najmniej 1 rok po likwidacji zakażonego stada. Koszty likwidacji ogniska, perlustracji gospodarstw oraz innych skutków są ogromne i mogą być dramatyczne dla poszczególnych gospodarstw i całego regionu.

W zaistniałej sytuacji należy rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji wynikających z obowiązującego prawa. Działania te redukują ryzyko wystąpienia choroby i dalszych tego konsekwencji. Dzięki bioasekuracji w wielu regionach Polski mimo wystąpienia przypadków ASF u dzików, nie doszło do zawleczenia choroby do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Przypominam jednocześnie konieczności informowania Inspekcji Weterynaryjnej o znalezieniu padłych dzików. Po pobraniu próbek przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki muszą być usuwane ze środowiska i utylizowane.

KAŻDE PODEJRZENIE ASF U ŚWIŃ ORAZ KAŻDY PRZYPADEK ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WIELUNIU ALBO DO LEKARZA WETERYNARII PRYWATNEJ PRAKTYKI Z TERENU.

W związku z powyższym wracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty tej informacji oraz załączonej ulotki adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy, zwłaszcza rolników utrzymujących trzodę chlewną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 36 49.

Ostatnia zmiana: 23 września 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close