poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczący uboju zwuerząt

24 listopada 2011

przez  admin

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny

 

Urząd Gminy w Sulmierzycach w nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu podaje warunki jakie muszą być spełnione podczas uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

 

 

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY (DOTYCZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu  informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada  2010 r. rozporządzenia  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa.  Jest to ubój własnych zwierząt gospodarskich celem pozyskania mięsa na użytek własny. Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich informuje powiatowego lekarza weterynarii na piśmie  (według załącznika  1 – możesz pobrać TUTAJ) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec kóz, w informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym AR i MR , zwrócić paszport w przypadku cielęcia do 6 miesiąca życia, oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie,

UWAGA!!! ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest  niedopuszczalny poza rzeźnią.

Materiałem szczególnego ryzyka  (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

1) migdałki,

2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy,

3) krezka,

4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

1) jelito biodrowe,

2) śledziona,

3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

1) rdzeń kręgowy,

2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,

3) migdałki,

4) jelito biodrowe,

5) śledziona,

6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiał Szczególnego Ryzyka (SRM) odbierają:

Zakład Rolniczo – Przemysłowy „FARMUTIL” HS SA Śmiłowo ul Przemysłowa 4; 64-810 Kaczory

Tel: 67 28 14 140

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AMBA” Sp zoo ul. Ryszarda Siemiątkowskiego 27; 06-540 Radzanów

Tel: 23 679-80-09

„SARIA” Małopolska Sp. zoo ; 31-311 Kraków oddział Wielkanoc 32-075 Gołcza

Tel. 12 387 30 60

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO PRAWA JEST ZAGROŻONE KARA GRZYWNY  DO 2000 ZŁOTYCH

 

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY (DOTYCZY ŚWIŃ, DZIKÓW ODSTRZELONYCH W CELU PRODUKCJI MIĘSA)

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu  informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada  2010 r. rozporządzenia  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa

Z cytowanego powyżej aktu prawnego   wynika że mięso świń, nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się  badaniu na włośnie. (Sposób pobierania mięsa do badania na obecność włośni oraz sposób ich dostarczania dostępny do pobrania TUTAJ) Próbę do badania pobiera:

– urzędowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu,

– posiadacz mięsa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego gospodarstwa,

– podmiot dokonujący uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw.

Mięso świń  i dzików  nie może zostać spożyte ani przetworzone przed badaniem  na obecność włośni i uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania  z wynikiem ujemnym.

ubój trzody chlewnej zgłaszamy do Terenowego Lekarza Weterynarii lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii!!!

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

– uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,

– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,

– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR.

 

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO PRAWA JEST ZAGROŻONE KARA GRZYWNY  DO 2000 ZŁOTYCH

Ostatnia zmiana: 24 listopada 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close