poniedziałek, 16 maja 2022r.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

25 lutego 2013

przez  admin

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE
dot. rozliczenia rocznego za 2012 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2012 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2012 rok (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. wt. 700–1800 , pon., śr., czw., pt. 700–1500( Sala Obsługi Klienta ),

b. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – 5 marca 2013 r. w godzinach 800 – 1100

We wskazanym terminie w siedzibie Urzędu Gminy będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie.

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,

– drogą elektroniczną – interaktywne formularze, za pomocą których można wypełnić i wysłać zeznania roczne, należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 800-1700, pon., śr., czw., pt. 800-1600 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:

–  za pośrednictwem banku,

–  za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),

–  w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

Ostatnia zmiana: 25 lutego 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij