środa, 17 kwietnia 2024r.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

25 lutego 2013

przez  admin

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE
dot. rozliczenia rocznego za 2012 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2012 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2012 rok (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. wt. 700–1800 , pon., śr., czw., pt. 700–1500( Sala Obsługi Klienta ),

b. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – 5 marca 2013 r. w godzinach 800 – 1100

We wskazanym terminie w siedzibie Urzędu Gminy będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie.

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,

– drogą elektroniczną – interaktywne formularze, za pomocą których można wypełnić i wysłać zeznania roczne, należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 800-1700, pon., śr., czw., pt. 800-1600 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:

–  za pośrednictwem banku,

–  za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),

–  w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

Ostatnia zmiana: 25 lutego 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close