poniedziałek, 18 października 2021r.

Komunikat Naczelnika US w Pajęcznie

20 marca 2015

przez  admin

DYŻUR PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W URZĘDZIE GMINY

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE

dot. rozliczenia rocznego za 2014 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2014 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2014 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) w terminie do dnia 2 marca 2015 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 7:00–18:00, pon., śr., czw., pt. 7:00–15:00 (Sala Obsługi Klienta),

b. Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – 26 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00

We wskazanych terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie (będzie również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną).

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 8:00-17:00, pon., śr., czw., pt. 8:00-16:00 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88 1010 1371 0105 2022 2300 0000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:

– za pośrednictwem banku,

– za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,30 zł + 1 % zwracanej kwoty),

– w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

Ostatnia zmiana: 20 marca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij