sobota, 16 października 2021r.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

2 lutego 2012

przez  admin

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE
dot. rozliczenia rocznego za 2011 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:
1. Podatnicy opodatkowani w 2011 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

2. Płatnicy tj. pracodawcy oraz inne organy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2011r. (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.
3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:
a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 7:00–18:00, pon., śr., czw., pt. 7:00–15:00( Sala Obsługi Klienta ),
b. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w terminie:  1 marca 2012 r. w godzinach 8:00 – 11:00

 

We wskazanym terminie w siedzibie Urzędu Gminy będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie.

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl z zakładki „Formularze”.
5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 8:00-17:00, pon., śr., czw., pt. 8:00-16:00 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88 1010 1371 0105 2022 2300 0000.
6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:
– za pośrednictwem banku,
– za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),
– w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

Ostatnia zmiana: 2 lutego 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij