poniedziałek, 16 maja 2022r.

Komunikat o zwalczaniu chowacza brukwiaczka w uprawie rzepaku ozimego

15 kwietnia 2016

przez  admin

KOMUNIKAT
Z DNIA 04.04.2016r.
O ZWALCZANIU CHOWACZA BRUKWIACZKA
W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO


Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Chowacz brukwiaczek

Data rozpoczęcia zabiegów: 2016-04-04

Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi: 5-7 st. C a temperatura otoczenia osiągnie 10-12 st. C.  Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi aż do momentu osiągnięcia przez rzepak  dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.

Zalecenia:
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
• odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną

Środki Ochrony Roślin
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547):
1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i poddanym kalibracji.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5.Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin

Uwagi:
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
• odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian późno wznawiających wegetację

Ostatnia zmiana: 15 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij