środa, 22 maja 2024r.

Komunikat o zwalczaniu chowacza brukwiaczka w uprawie rzepaku ozimego

15 kwietnia 2016

przez  admin

KOMUNIKAT
Z DNIA 04.04.2016r.
O ZWALCZANIU CHOWACZA BRUKWIACZKA
W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO


Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Chowacz brukwiaczek

Data rozpoczęcia zabiegów: 2016-04-04

Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi: 5-7 st. C a temperatura otoczenia osiągnie 10-12 st. C.  Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi aż do momentu osiągnięcia przez rzepak  dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.

Zalecenia:
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
• odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną

Środki Ochrony Roślin
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547):
1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i poddanym kalibracji.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5.Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin

Uwagi:
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
• odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian późno wznawiających wegetację

Ostatnia zmiana: 15 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close