piątek, 23 lutego 2024r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023

23 maja 2017

przez  Łukasz Kucharski

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulmierzyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów:

– projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023,

– Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1,  98-338 Sulmierzyce pok. 17, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulmierzyce.

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w dniach od 23 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

Z dokumentami można zapoznać się klikając poniższy link:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023

Ostatnia zmiana: 23 maja 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close