niedziela, 24 października 2021r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023

23 maja 2017

przez  Łukasz Kucharski

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulmierzyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów:

– projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023,

– Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1,  98-338 Sulmierzyce pok. 17, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulmierzyce.

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w dniach od 23 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

Z dokumentami można zapoznać się klikając poniższy link:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023

Ostatnia zmiana: 23 maja 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij