niedziela, 5 grudnia 2021r.

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami

31 marca 2021

przez  Łukasz Kucharski

  1. KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

Informujemy mieszkańców gminy Sulmierzyce, że w kwietniu rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia lub upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

 

  1. KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje mieszkańców, że będzie przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. Prawidłowa segregacja ma wpływ na ponoszone stawki za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi.

Ostatnia zmiana: 31 marca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij