sobota, 15 czerwca 2024r.

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami

31 marca 2021

przez  Łukasz Kucharski

  1. KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

Informujemy mieszkańców gminy Sulmierzyce, że w kwietniu rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia lub upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

 

  1. KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje mieszkańców, że będzie przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. Prawidłowa segregacja ma wpływ na ponoszone stawki za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi.

Ostatnia zmiana: 31 marca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close