wtorek, 23 lipca 2024r.

Kurenda – azbest

29 lipca 2016

przez  admin

INFORMACJA – DRUGA TURA NABORU WNIOSKÓW NA ODBIÓR AZBESTU

Informuje się mieszkańców, którzy nie złożyli wniosków o odbiór azbestu, a posiadają zmagazynowany azbest (eternit) lub w okresie od czerwca 2016 r. dokonali lub mają zamiar wymienić pokrycie dachu, aby składali wnioski o odbiór azbestu do dnia 31.01.2017 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Ponadto przypomina się mieszkańcom, że wymiana pokrycia dachu zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) wymaga zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Każda wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) winna być zgłoszona w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój 16 lub pod nr tel. 44/684-60-56 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, celem aktualizacji bazy azbestowej.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie wyroby zawierające azbest (eternit), mogą we własnym zakresie oddać odpad niebezpieczny jedynie firmie, z którą mają podpisana umowę na odbiór niniejszego odpadu i otrzymali potwierdzenie oddania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych. Następnie winni okazać się dokumentem potwierdzającym utylizację odpadu w Urzędzie Gminy, celem oznaczenia nieruchomości w bazie azbestowej, jako nieruchomości z zutylizowanym azbestem.

NIE MOŻNA ODPADU „ODDAĆ SĄSIADOWI”.

Brak zinwentaryzowanego azbestu na nieruchomości oraz brak dokumentu potwierdzającego utylizację odpadu na składowisku odpadów niebezpiecznych skutkuje powiadomieniem organu ochrony środowiska po stwierdzeniu nielegalnego usunięcia azbestu i zawiadomieniem Policji o wykroczeniu.

Za wyrzucanie odpadów w nielegalnych miejscach grozi kara grzywny w wysokości orzeczonej przez sąd. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można tę karę zamienić na pracę społecznie użyteczną, a gdyby ukarany nie zgodził się na to – na karę aresztu (do 30 dni).

Dokumenty do pobrania (pdf):

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Wniosek

Zgoda na wejście w teren nieruchomości

Ostatnia zmiana: 29 lipca 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close