sobota, 24 lutego 2024r.

Kurenda – grypa ptaków podtypu H5N8

4 lutego 2015

przez  admin

KURENDA – GRYPA PTAKÓW PODTYPU H5N8

W związku z otrzymanym komunikatem od Inspekcji Weterynaryjnej nawiązującym do istniejącego zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, informujemy:

1) Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia.

2) Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach i w gospodarstwach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

3) Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

4) Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą przestrzegali zasad bioasekuracji.

5) Koniecznym staje się sprawdzenie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

6) Należy informować, że w przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, zarówno hodowcy jak i lekarze weterynarii wolnej praktyki powinni brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby.

7) Warto również rozważyć konieczność wyłożenia na stałe mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaobserwowania u drobiu objawów takich jak: apatia, zmniejszenie pobierania paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmiertelność, należy niezwłocznie zawiadomić Inspekcję Weterynaryjną pod nr tel: 43/843-36-49, fax: 43/843-38-84, e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl.

Ostatnia zmiana: 4 lutego 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close