niedziela, 23 czerwca 2024r.

Montaż urządzeń OZE w Gminie Sulmierzyce

11 sierpnia 2023

przez  Paulina Telenga

Wójt Gminy Sulmierzyce

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.:

Montaż urządzeń OZE w Gminie Sulmierzyce

Na realizację projektu Gmina będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowanie będzie wynosić do 85 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie ok. 150 lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii
i powietrznych pomp ciepła
.

Biorąc pod uwagę czas weryfikacji dokumentów aplikacyjnych oraz czasochłonną procedurę na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w przypadku uzyskania dofinansowania szacunkowy montaż mógłby nastąpić w 2024 roku. Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania przez Gminę.

Mieszkańcy zainteresowani takim wsparciem, proszeni są w terminie od 11 sierpnia 2023 r. do 22 sierpnia 2023r. złożyć w Urzędzie Gminy odpowiednią ankietę, która będzie podstawą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy technicznej w terenie celem doboru odpowiedniej instalacji. Wzór ankiety znajduje się poniżej:

ANKIETA  – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć ankietę/deklarację, należy łącznie spełnić kilka warunków:

  • mieszkać w Gminie Sulmierzyce i być właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • posiadać prawo dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Sulmierzyce,
  • nie zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz Gminy Sulmierzyce,
  • wypełnić i złożyć deklarację/ankietę udziału w programie,
  • przy zastosowaniu powietrznej pompy ciepła zaleca się posiadanie instalacji fotowoltaicznej na budynku (przewymiarowanej o około 4kW w stosunku do aktualnego zużycia) lub doposażenie budynku w taką instalację o mocy wynikającej z obecnego zużycia energii elektrycznej i przyszłego zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła. Zaleca się również aby budynek był ocieplony.

Wspomnianą wyżej deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

  • osobiście, w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1
  • mailowo, wysyłając wypełniony dokument na adres: m.stachera@sulmierzyce.eu

Osoby składające Ankietę deklarują pokrycie następujących kosztów:

  • 15% kosztów kwalifikowanych(netto) zakupu i montażu instalacji;
  • obowiązujący podatek VAT od całej wartości urządzenia (obecnie 8%)

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy użyczenia. Po ich podpisaniu Gmina przygotuje wymagane dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego w tym wniosek o dofinansowanie o przyznanie środków w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027.

ABY ANKIETA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W URZĘDZIE GMINY NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE JEJ POLA.

NIEKOMPLETNE ANKIETY PRZESŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!!!

Ostatnia zmiana: 11 sierpnia 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close