sobota, 4 grudnia 2021r.

Nabór ankiet dla osób zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych

25 października 2017

przez  Łukasz Kucharski

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w planowanym projekcie z zakresu energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych winny zgłosić się do tut. Urzędu Gminy do pokoju nr 16 w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2017 r. w celu złożenia ankiety i podpisania umowy użyczenia.

Gmina Sulmierzyce planuje ubiegać się o dofinansowanie kosztów montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych należących do indywidualnych osób fizycznych.

Warunki uczestnictwa:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety którą można pobrać TUTAJ lub bezpośrednio w pokojach nr 16 i 20 Urzędu Gminy;

  • dostarczenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (tj. akt własności, księga wieczysta lub inny dokument z którego wynika tytuł prawny);

  • przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące);

  • brak zaległości wobec Gminy Sulmierzyce z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego;

  • wyrażenie zgody poprzez podpisanie umowy na montaż instalacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

W naborze mogą uczestniczyć:

osoby fizyczne, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno – bytowych mieszkańców.

UWAGA:

Budynek na którym mają zostać zamontowane kolektory słoneczne winien być budynkiem zamieszkałym, całorocznie użytkowanym, posiadającym istniejące źródło ciepła i system przygotowania c.w.u., który poprzez montaż kolektorów słonecznych zostanie zmodernizowany. Istniejący zasobnik c.w.u. zostanie zdemontowany a jego miejsce zastąpi zasobnik z dwoma wężownicami wchodzący w skład nowego zestawu solarnego.

Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych wraz z elementem fotowoltaiki służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w budynku mieszkalnym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym budynku mieszkalnym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku.

Ostatnia zmiana: 25 października 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij