sobota, 22 czerwca 2024r.

Nabór do projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce”

4 lipca 2014

przez  admin

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SULMIERZYCE”

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż rusza nabór uczestników do projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce. W ramach projektu 150 gospodarstw domowych z terenu gminy Sulmierzyce otrzyma zestaw komputerowy wraz z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Nabór potrwa do 30 lipca br. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (456 zł na osobę w rodzinie) lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (539 zł na osobę w rodzinie),
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (456 zł netto na osobę w rodzinie),
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (bez względu na dochody),
  • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (844,55 zł),
  • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (1299,07 zł).

Dokumenty związane z naborem:

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce”

Regulamin rekrutacji

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 3: Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach
Zał. nr 5: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wsparciu w systemie świadczeń rodzinnych
Zał. nr 6: Zaświadczenie z GOPS o wsparciu w ramach systemu pomocy społecznej
Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów
Zał. nr 8: Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Załączniki do Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej

Zał. nr 1: Wzór umowy użyczenia

Zał. nr 2: Deklaracja bezstronności i poufności

Zał. nr 3: Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

Ostatnia zmiana: 4 lipca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close