niedziela, 24 października 2021r.

Nabór do projektu “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce”

4 lipca 2014

przez  admin

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU “ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SULMIERZYCE”

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż rusza nabór uczestników do projektu “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce. W ramach projektu 150 gospodarstw domowych z terenu gminy Sulmierzyce otrzyma zestaw komputerowy wraz z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Nabór potrwa do 30 lipca br. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (456 zł na osobę w rodzinie) lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (539 zł na osobę w rodzinie),
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (456 zł netto na osobę w rodzinie),
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (bez względu na dochody),
  • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (844,55 zł),
  • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (1299,07 zł).

Dokumenty związane z naborem:

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce”

Regulamin rekrutacji

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 3: Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach
Zał. nr 5: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wsparciu w systemie świadczeń rodzinnych
Zał. nr 6: Zaświadczenie z GOPS o wsparciu w ramach systemu pomocy społecznej
Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów
Zał. nr 8: Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży szkolnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Załączniki do Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej

Zał. nr 1: Wzór umowy użyczenia

Zał. nr 2: Deklaracja bezstronności i poufności

Zał. nr 3: Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

Ostatnia zmiana: 4 lipca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij