niedziela, 24 października 2021r.

Nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 w gminie Sulmierzyce

1 lutego 2021

przez  Łukasz Kucharski

O 1 lutego rusza nabór do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce. Porządek postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (kliknij aby pobrać).

Przypominamy, że o przyjęciu do danego przedszkola w pierwszej kolejności decydują kryteria określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 1422) (kliknij tutaj):

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 pkt;

2) dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt;

3) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 15 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS – 10;

5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2020 przedstawia się następująco:

Do przedszkoli i oddziału przedszkolnego:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 1 lutego 2021 r.
do 12 lutego 2021 r.
X
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. od 6 kwietnia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2021 r.
do 5 marca 2021 r.
od 13 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2021 r. 5 maja 2021 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 marca 2021 r.
do 22 marca 2021 r.
od 6 maja 2021 r.
do 12 maja 2021 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 marca 2021 r. 18 maja 2021 r.

Do klas pierwszych szkół podstawowych:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 lutego 2021 r.
do 19 lutego 2021 r.
od 6 kwietnia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. od 13 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2021 r. 5 maja 2021 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 marca 2021 r.
do 22 marca 2021 r.
od 6 maja 2021 r.
do 12 maja 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 marca 2021 r. 18 maja 2021 r.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkoli.

Ostatnia zmiana: 1 lutego 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij