sobota, 15 czerwca 2024r.

Nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce

26 stycznia 2024

przez  Paulina Telenga

1 lutego 2024 r. rusza nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce. Porządek postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (kliknij aby pobrać).
Przypominamy, że o przyjęciu do danego przedszkola w pierwszej kolejności decydują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 1422) (kliknij tutaj):
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 pkt;
2) dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt;
3) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 15 pkt;
4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS – 10;
5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2024 przedstawia się następująco:
Do przedszkoli:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 1 lutego 2024 r.
do 16 lutego 2024 r.
X
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. od 11 kwietnia 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca 2024 r.
do 7 marca 2024 r.
od 19 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2024 r. 6 maja 2024 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 marca 2024 r.
do 22 marca 2024 r.
od 8 maja 2024 r.
do 10 maja 2024 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2024 r. 15 maja 2024 r.

Do klas pierwszych szkół podstawowych:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 lutego 2024 r.
do 16 lutego 2024 r.
od 11 kwietnia 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r. od 19 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2024 r. 6 maja 2024 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 marca 2024 r.
do 22 marca 2024 r.
od 8 maja 2024 r.
do 10 maja 2024 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2024 r. 15 maja 2024 r.

Ostatnia zmiana: 2 lutego 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close