poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w gminie Sulmierzyce

21 marca 2017

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców gminy Sulmierzyce, że trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na przyszły rok szkolny. Porządek postępowania rekrutacyjnego określa zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (kliknij aby pobrać).

Dla zapewnienia wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach został utrzymany dodatkowy oddział przedszkolny w Bogumiłowicach. Przypominamy, że o przyjęciu do danego przedszkola w pierwszej kolejności decydują kryteria określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 1422) (kliknij tutaj):

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 pkt;

2) dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt;

3) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 15 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS – 10;

5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2017 przedstawia się następująco:

Do przedszkoli i oddziału przedszkolnego:

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 31 marca 2017 r. x
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 kwietnia 2017 r.

do 12 kwietnia 2017 r.

od 27 kwietnia 2017 r.

do 9 maja 2017 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 13 kwietnia 2017 r.

do 18 kwietnia 2017 r.

od 10 maja 2017 r.

do 16 maja 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2017 r. 18 maja  2017 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 kwietnia 2017 r.

do 26 kwietnia 2017 r.

od 19 maja 2017 r.

do 23 maja 2017 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2017 r. 25 maja 2017 r.

Do klas pierwszych szkół podstawowych:

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 31 marca 2017 r. od 19 kwietnia 2017 r.

do 28 kwietnia 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 3 kwietnia 2017 r.

do 6 kwietnia 2017 r.

od 28 kwietnia 2017 r.

do 9 maja 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 kwietnia 2017 r. 10 maja  2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 10 kwietnia 2017 r.

do 15 kwietnia 2017 r.

od 10 maja 2017 r.

do 12 maja 2017 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2017 r. 15 maja 2017 r.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkoli.

Ostatnia zmiana: 21 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close