piątek, 19 lipca 2024r.

Nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w gminie Sulmierzyce

5 lutego 2018

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców gminy Sulmierzyce, że trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na przyszły rok szkolny. Porządek postępowania rekrutacyjnego określa zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (kliknij aby pobrać).

Przypominamy, że o przyjęciu do danego przedszkola w pierwszej kolejności decydują kryteria określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 1422) (kliknij tutaj):

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 pkt;

2) dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt;

3) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 15 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS – 10;

5) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2018 przedstawia się następująco:

Do przedszkoli i oddziału przedszkolnego:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 16 lutego 2018 r. x
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 lutego 2018 r.

do 2 marca 2018 r.

od 18 kwietnia 2018 r.

do 23 kwietnia 2018 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 5 marca 2018 r.

do 7 marca 2018 r.

od 24 kwietnia 2018 r.

do 25 kwietnia 2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2018 r. 14 maja  2018 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 13 marca 2018 r.

do 21 marca 2018 r.

od 15 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 marca 2018 r. 21 maja 2018 r.

Do klas pierwszych szkół podstawowych:

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 23 lutego 2018 r. od 18 kwietnia 2018 r.

do 23 kwietnia 2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26 lutego 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

od 24 kwietnia 2018 r.

do 25 kwietnia 2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2018 r. 14 maja  2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 13 marca 2018 r.

do 21 marca 2018 r.

od 15 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 marca 2018 r. 21 maja 2018 r.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkoli.

Ostatnia zmiana: 5 lutego 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close