sobota, 16 października 2021r.

Nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego “Moja Woda” na lata 2020 -2024

17 lipca 2020

przez  Łukasz Kucharski

W dniu 01 lipca 2020 r. został uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z kompletnym systemem orynnowania dachu. Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

1) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

2) instalacja rozsączająca,

3) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski składa się bezpośrednio w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi lub drogą internetową, korzystając z Portalu Beneficjenta na stronie Funduszu.

W sprawie programu można kontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na temat programu

http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020–2024,46,821.html

Ostatnia zmiana: 17 lipca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij