poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Nabór wniosków na wspieranie zadań z zakresu sportu 2016

3 lutego 2016

przez  admin

NABÓR WNIOSKÓW – WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU NA 2016 ROK

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

ogłasza w dniu 01.02.2016 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce


1.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

Warunki określone zostały Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1) Termin składania wniosków upływa w dniu 16.02.2016 r. o godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Wniosek należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

3) Miejsce złożenia wniosków:

Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, sekretariat urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

3. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie obejmuje zadanie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:

Wysokość środków w budżecie Gminy przeznaczonych na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 212.700,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy siedemset złotych).

5. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 27, tel. 44-684 60 54 wew. 104.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulmierzyce na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.

Ostatnia zmiana: 3 lutego 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij