środa, 18 maja 2022r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce – 2017

14 lutego 2017

przez  Przemysław Szczerkowski

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

ogłasza w dniu 13.02.2017 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce

1.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

Warunki określone zostały Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1) Termin składania wniosków upływa w dniu 27.02.2017 r. o godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Wniosek należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

3) Miejsce złożenia wniosków:

Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, sekretariat urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

3. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie obejmuje zadanie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:

Wysokość środków w budżecie Gminy przeznaczonych na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 212.700,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy siedemset złotych).

5. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 27, tel. 44-684 60 54 wew. 104.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulmierzyce na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.

Ogłoszenie Wójta Gminy (pdf)

Ostatnia zmiana: 14 lutego 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij