poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce – 2017

14 lutego 2017

przez  Przemysław Szczerkowski

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

ogłasza w dniu 13.02.2017 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce

1.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

Warunki określone zostały Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1) Termin składania wniosków upływa w dniu 27.02.2017 r. o godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Wniosek należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

3) Miejsce złożenia wniosków:

Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, sekretariat urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

3. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie obejmuje zadanie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:

Wysokość środków w budżecie Gminy przeznaczonych na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 212.700,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy siedemset złotych).

5. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 27, tel. 44-684 60 54 wew. 104.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulmierzyce na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.

Ogłoszenie Wójta Gminy (pdf)

Ostatnia zmiana: 14 lutego 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close