środa, 17 kwietnia 2024r.

„Nie wydobywaj bez koncesji” – materiały informacyjne Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

4 lutego 2021

przez  Justyna Urbańska

Na prośbę Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, który w ramach swoich kompetencji rzeczowych, jako organ nadzoru górniczego, w zakresie swoich działań ma między innymi ustalanie opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji, przekazujemy informację w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

W liście czytamy:

“Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły się ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Być może, z powodu braku odpowiednich informacji, wydobycie kopaliny na swoje potrzeby z własnych nieruchomości, dla niektórych mieszkańców kończyło się „boleśnie” bo ustaleniem takiej opłaty. Powodem był brak wcześniejszego zgłoszenia zamiaru wydobycia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach  (..) . Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.”

Ostatnia zmiana: 4 lutego 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close