niedziela, 26 września 2021r.

Nieodpłatna pomoc prawna

18 lutego 2016

przez  admin

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255) Powiat Pajęczański uruchomił następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie , ul. Kościuszki 76, pokój nr 12,

 • poniedziałek, od 8.00 do 12.00 – radca prawny
 • wtorek, od 8.00 do 12.00 – radca prawny
 • środa, od 12.00 do 16.00 – adwokat
 • czwartek, od 12.00 do 16.00 – adwokat
 • piątek , od 12.00 do 16.00 – radca prawny

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 2, lokal w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 • poniedziałki, od godz. 8.00 do 12.00 – radca prawny
 • wtorki, od godz. 8.00 do 12.00 – radca prawny
 • środy, od godz. 8.00 do 12.00 – radca prawny
 • czwartki, od godz. 12.00 do 16.00 – radca prawny
 • piątki, od godz. 8.00 do 12.00 – radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej

(zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej):

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r. poz. 163, z późn zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Ostatnia zmiana: 18 lutego 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij