poniedziałek, 16 maja 2022r.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz zwolnienie z części opłaty dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

17 grudnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce dotyczącą określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty informujemy, że od 01.01.2021 roku stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi: 25 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
w wysokości: 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z części opłaty jest posiadanie kompostownika oraz złożenie przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zadeklarowania od danego miesiąca kompostowania bioodpadów, nie można już składować odpadów tej frakcji do pojemnika BIO, który należy bezzwłocznie oddać.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
1) nie posiada kompostownika przydomowego,
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,
nastąpi utrata prawa do zwolnienia, z części opłaty od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostatnia zmiana: 17 grudnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij