piątek, 19 lipca 2024r.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz zwolnienie z części opłaty dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

17 grudnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce dotyczącą określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty informujemy, że od 01.01.2021 roku stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi: 25 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
w wysokości: 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z części opłaty jest posiadanie kompostownika oraz złożenie przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zadeklarowania od danego miesiąca kompostowania bioodpadów, nie można już składować odpadów tej frakcji do pojemnika BIO, który należy bezzwłocznie oddać.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
1) nie posiada kompostownika przydomowego,
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,
nastąpi utrata prawa do zwolnienia, z części opłaty od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostatnia zmiana: 17 grudnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close