wtorek, 23 lipca 2024r.

Obowiązki właścicieli dotyczące utrzymywania rowów melioracyjnych

17 lipca 2019

przez  Justyna Urbańska

Urząd Gminy w Sulmierzycach przypomina właścicielom urządzeń melioracji wodnych o konieczności corocznej ich konserwacji, w szczególności:

  • czyszczeniu rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszaniu i wygrabianiu skarp rowów,
  • odmulaniu dna koryt rowów,
  • utrzymywaniu drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczaniu osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Właściciel gruntu, który wbrew obowiązkowi nie utrzymuje urządzeń wodnych, czy też niszczy lub uszkadza urządzenia wodne musi liczyć się z karą grzywny.

Apelujemy o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach i gruntach rolnych.

Nie wolno także zasypywać rowów. Jeśli na działce jest rów, to jest on niezbędny. Na zasypanie rowu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Ostatnia zmiana: 17 lipca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close