piątek, 19 kwietnia 2024r.

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzg

15 stycznia 2013

przez  admin

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Dąbrówka, Kodrań-Anielów, Marcinów, Piekary, Stanisławów, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Sulmierzyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Dąbrówka, Kodrań-Anielów, Marcinów, Piekary, Stanisławów, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 12 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, przy ul. Urzędowej 1, 98‑338 Sulmierzyce w godz. pn. 900-1700, wt.-pt. 730-1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 luty 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sulmierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Sulmierzyce na adres Urząd Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: sulmierzyce@gminyrp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r.

Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formacie pdf

Ostatnia zmiana: 15 stycznia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close