poniedziałek, 16 maja 2022r.

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzg

15 stycznia 2013

przez  admin

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Dąbrówka, Kodrań-Anielów, Marcinów, Piekary, Stanisławów, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Sulmierzyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Dąbrówka, Kodrań-Anielów, Marcinów, Piekary, Stanisławów, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 12 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, przy ul. Urzędowej 1, 98‑338 Sulmierzyce w godz. pn. 900-1700, wt.-pt. 730-1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 luty 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sulmierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Sulmierzyce na adres Urząd Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: sulmierzyce@gminyrp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r.

Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formacie pdf

Ostatnia zmiana: 15 stycznia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij