środa, 22 maja 2024r.

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

28 maja 2012

przez  admin

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszenia Starosty Pajęczańskiego w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz rozbiórki kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowy kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr ewid. 519, 520, 504, 704, 1225, 1287, 1288, 1383, 518/4, 462, 1271, 1272/2, 1268 w obrębie Sulmierzyce:

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z  2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Starosta Pajęczański zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 18.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz rozbiórki kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowy kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr ewid. 519, 520, 504, 704, 1225, 1287, 1288, 1383, 518/4, 462, 1271, 1272/2, 1268 w obrębie Sulmierzyce.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, przy ul. Parkowej 8/12,  w pokoju nr 31, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Starosta Pajęczański

Pajęczno, dnia 28.05.2012 r.

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ostatnia zmiana: 28 maja 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close