niedziela, 24 października 2021r.

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

28 maja 2012

przez  admin

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszenia Starosty Pajęczańskiego w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz rozbiórki kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowy kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr ewid. 519, 520, 504, 704, 1225, 1287, 1288, 1383, 518/4, 462, 1271, 1272/2, 1268 w obrębie Sulmierzyce:

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z  2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Starosta Pajęczański zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 18.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz rozbiórki kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowy kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr ewid. 519, 520, 504, 704, 1225, 1287, 1288, 1383, 518/4, 462, 1271, 1272/2, 1268 w obrębie Sulmierzyce.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, przy ul. Parkowej 8/12,  w pokoju nr 31, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Starosta Pajęczański

Pajęczno, dnia 28.05.2012 r.

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ostatnia zmiana: 28 maja 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij