niedziela, 5 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku

13 marca 2017

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm), Uchwały Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W SOŁECTWIE BOGUMIŁOWICE
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W SOŁECTWIE CHORZENICE I MARCINÓW
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH W SOŁECTWIE PIEKARY
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOLA WYDRZYNA, ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli do Komisji konkursowej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, w terminie do  dnia  27 marca 2017 roku do godz.12.00. Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Ostatnia zmiana: 13 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij