wtorek, 23 lipca 2024r.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku

13 marca 2017

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm), Uchwały Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W SOŁECTWIE BOGUMIŁOWICE
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W SOŁECTWIE CHORZENICE I MARCINÓW
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH W SOŁECTWIE PIEKARY
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOLA WYDRZYNA, ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli do Komisji konkursowej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, w terminie do  dnia  27 marca 2017 roku do godz.12.00. Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Ostatnia zmiana: 13 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close