wtorek, 18 stycznia 2022r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Sulmierzyce

3 czerwca 2019

przez  Paulina Telenga

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, przyjętego Uchwałą Nr LVI/367/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach w dniu 13 listopada 2018 r.

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

* DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. INTEGRACJE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ – W ZAKRESIE GOŁĘBIARSTWA

* DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I  SZTUKI. ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W SOŁECTWIE OSTROŁĘKA I DWORSZOWICE PAKOSZOWE

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1. 98-338 Sulmierzyce, w terminie do  dnia  17 czerwca 2019 roku do godz. 17.00. Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Ostatnia zmiana: 3 czerwca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij