wtorek, 25 stycznia 2022r.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego

4 sierpnia 2017

przez  Łukasz Kucharski

PROJEKT UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UWAGA: PROJEKT DOTYCZY KAŻDEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Na prośbę Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, można zapoznać się:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, aleja Piłsudskiego 8, pok. 411, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – Kliknij tutaj

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego):

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: powietrze@lodzkie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały dotyczy każdego gospodarstwa domowego w Województwie Łódzkim, wobec powyższego prosi się mieszkańców Gminy Sulmierzyce o zapoznanie się z jej treścią.

Do pobrania:

Ogłoszenie – Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Ostatnia zmiana: 4 sierpnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij