niedziela, 14 lipca 2024r.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego

4 sierpnia 2017

przez  Łukasz Kucharski

PROJEKT UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UWAGA: PROJEKT DOTYCZY KAŻDEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Na prośbę Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, można zapoznać się:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, aleja Piłsudskiego 8, pok. 411, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – Kliknij tutaj

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego):

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: powietrze@lodzkie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały dotyczy każdego gospodarstwa domowego w Województwie Łódzkim, wobec powyższego prosi się mieszkańców Gminy Sulmierzyce o zapoznanie się z jej treścią.

Do pobrania:

Ogłoszenie – Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Ostatnia zmiana: 4 sierpnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close