środa, 12 czerwca 2024r.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

6 lutego 2015

przez  admin

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, przyjętego uchwałą Nr XLVII/386/2014 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 października 2014 roku

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA TERENIE SOŁECTWA CHORZENICE I MARCINÓW

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższymi linkami:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, kultury i sztuki, zapewnienia mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu

Ostatnia zmiana: 6 lutego 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close