niedziela, 26 września 2021r.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

6 lutego 2015

przez  admin

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, przyjętego uchwałą Nr XLVII/386/2014 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 października 2014 roku

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
  • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM (ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY) AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA TERENIE SOŁECTWA CHORZENICE I MARCINÓW

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższymi linkami:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, kultury i sztuki, zapewnienia mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu

Ostatnia zmiana: 6 lutego 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij