sobota, 15 czerwca 2024r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie odert na realizację w 2014 r. zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym

31 grudnia 2013

przez  admin

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2014 R.

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 873 z póżn. zm.) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/282/2013 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 listopada 2013r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT I ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do składania ofert na realizację zadania w zakresie

I. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu gminy wynosi: 10 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij TUTAJ).

Ostatnia zmiana: 31 grudnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close