niedziela, 5 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie odert na realizację w 2014 r. zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym

31 grudnia 2013

przez  admin

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2014 R.

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 873 z póżn. zm.) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/282/2013 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 listopada 2013r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT I ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do składania ofert na realizację zadania w zakresie

I. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu gminy wynosi: 10 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij TUTAJ).

Ostatnia zmiana: 31 grudnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij