piątek, 19 lipca 2024r.

Pamiętaj o przyrodzie – Kup sadzonkę 2016

6 kwietnia 2016

przez  admin

PAMIĘTAJ O PRZYRODZIE – KUP SADZONKĘ

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych w 2016 roku.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
   a) osoby fizyczne,
   b) wspólnoty mieszkaniowe,
   c) osoby prawne,
   d) przedsiębiorcy;
2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).
2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
3. Prawidłowo złożony wniosek lub Wezwanie do uzupełnienia w przypadku błędnie wypełnionego wniosku.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. Gmina przekazuje dotację i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.
6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku
Należy pamiętać, że:
1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,
2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,
3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:
• podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
• komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
• wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji,
• w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

DO POBRANIA:

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie gminy Sulmierzyce

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

PRZYKŁADOWY WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH:

Drzewa miododajne

Krzewy miododajne

Głóg jednoszyjkowy

Jarzębina (wszystkie gatunki i odmiany)

Kasztanowiec

Leszczyna pospolita

Klon (wszystkie gatunki i odmiany)

Lipa (wszystkie gatunki i odmiany)

Robinia akacjowa

Tulipanowiec

Wierzba (wszystkie gatunki i odmiany)

Bukszpan (wszystkie gatunki i odmiany)

Berberys sp. (wszystkie gatunki i odmiany)

Dereń jadalny

Karagana syberyjska

Kruszyna pospolita

Ligustr pospolity

Omżyn (wszystkie gatunki i odmiany)

Czeremcha zwyczajna

Pigwowiec japoński

Tamaryszek pięciopręcikowy

Tawuła (wszystkie gatunki i odmiany)


Ostatnia zmiana: 6 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close