środa, 12 czerwca 2024r.

Pomoc dla rolników – kolejne informacje

11 kwietnia 2012

przez  admin

Pomoc dla poszkodowanych rolników – kolejne informacje

 

3 kwietnia 2012 roku uchwałą Rady Ministrów został przyjęty program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw, który da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielenie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Natomiast ze wsparcia na odtworzenie produkcji będę mogli w pełnym zakresie skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy.

Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Pomoc ta jest dostępna dla każdego poszkodowanego rolnika. Aby je uzyskać, rolnik powinien złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych, wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonego przez komisję powołaną przez wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania szkód. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca 2012 roku.

 

Inne formy wsparcia są znane rolnikom, a są to:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów. Kredyty oprocentowane są w wysokości 0,1 proc. w skali roku dla kredytobiorców, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadają ważną umowę ubezpieczenia, obejmującą ochroną co najmniej 50 proc. powierzchni upraw lub co najmniej 50 proc. zwierząt gospodarskich. Dla kredytobiorców, którzy takich umów nie posiadają, aktualne oprocentowanie kredytu wynosi 3,85 proc. w skali roku;

  • udzielenie przez Prezesa KRUS pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;

  • możliwość odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także umarzanie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego przez Prezesa ANR;

  • stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 rok;

  • możliwość uzyskania pomocy w opłacaniu bieżących składek w KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, ubiegania się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub umorzenia w całości lub w części bieżących składek, z zachowaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Przewidziana w programie pomoc będzie realizowana z budżetu państwa.

Ostatnia zmiana: 11 kwietnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close